Föräldrakursen De otroliga åren | Grankulla

01 September 2020 kl. 16.30–18.45

Bild: (c) Barnavårdsföreningen/Shutterstock

Jag är så trött på trots och bråk!

I en del familjer uppstår det lätt bråk och dålig stämning och man kan känna sig osäker på hur man kan lösa situationen. Barnavårdsföreningen ordnar en kurs enligt modellen De otroliga åren för föräldrar som vill utveckla sitt föräldraskap och som har barn i åldern 3-12 år. 

I föräldragruppen får du tips och idéer om:

  • hur du genom närvaro, lek, aktivitet och beröm kan uppmuntra och stödja ditt barn
  • hur du kan undvika, minska och hantera konflikter och andra svåra situationer
  • hur du kan känna dig säkrare som förälder

”Det är lugnare hemma och jag förstår mitt barn bättre”

Genom diskussion, gemensamma övningar, hemuppgifter och korta filmsnuttar som visar exempel från vardagen behandlar vi varje vecka ett nytt tema. Målsättningen är att stärka föräldraskapet och minska eller mildra barnets problembeteende. I gruppen deltar 8-12 föräldrar och två ledare.

”Jag har lärt mig att se saker på ett annat sätt och hantera situationer bättre”

Plats: Familjecentret Bensow, Gräsavägen 3-5 A

Tidpunkt: tisdagar 1.9-1.12.2020, kl. 16.30-18.45 

Pris: 60 €/familj, mellanmål och material ingår

 

Anmälningar och mer info: 

Maria Ostrow, fornamn.efternamn@bvif.fi, tfn 0400 618 453

”Jag har blivit mer säker som förälder”Plats
Familjecentret Bensow, Grankulla
Gräsavägen 3-5 A
02700 Grankulla