Stärkt föräldraskap – bättre barndom


Barnavårdsföreningen (BF) är Finlands äldsta barnskyddsorganisation, grundad 1893. BF är nationell en icke-vinstdrivande organisation. Vi arbetar för en bättre barndom, ett stärkt föräldraskap och ett barnvänligt samhälle.

Till Barnavårdsföreningen hör ett barnhem, flera daghem och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Vi ger stöd och råd till barn och familjer som upplever vardagen utmanande, exempelvis på grund av skilsmässa eller neuropsykiatriska utmaningar. Genom vårt arbete i skolor stöder vi barns och ungas välmående. Även Ferie- och kurscentret Högsand i Hangö är en del av oss.

Vi tror på förebyggande arbete och stöder därför barn, unga och föräldrar i ett så tidigt skede som möjligt. Dessutom fortbildar vi personal inom branschen. Vi jobbar professionellt på svenska och finska med en personalstyrka på omkring 130 anställda.

Som Finlands enda svenska barnskyddsorganisation har vi ett särskilt ansvar att producera svenskspråkig service till familjer.


"Din vardag är ditt barns barndom"


Stiftelsen Barnens Dag driver Borgbacken och stödjer vårt barnskyddsarbete


Barnavårdsföreningen är en av grundarorganisationerna bakom Stiftelsen Barnens Dag. Stiftelsens syfte är att samla medel för barnskyddsarbete. Det gör den genom att driva Borgbackens nöjespark i Helsingfors. Vinsten som stiftelsen gör doneras till grundarorganisationerna. Det betyder att alla besökare på Borgbacken är med och stöder viktigt barnskyddsarbete i Finland.